Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jätteloka; Heracleum mantegazzianum

Om publikationen

Löpnummer:
2015:39
Diarienummer:
501-29784-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-027-8
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Jättelokan är en av de största örterna i Europa och blir vanligtvis 2–3 meter hög, i vissa fall når den upp till 4–5 meter. Bladen kan bli upp till 3 meter långa. Den formar ett paraplyliknande bladverk som skuggar ut all växtlighet runtomkring. Den utsöndrar även ett gift som gör det svårt för andra växter att leva i dess närhet. Jättelokan är en av få främmande (invasiva) arter som har en egen föreskrift för bekämpning. I vissa områden finns bekämpningsplaner för jättelokan. Här kan länsstyrelsen kräva att markägare bekämpar jättelokan på sina egna fastigheter. 

Kontakt