Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga

Om publikationen

Löpnummer:
2019:39
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-178-7
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Publikationsomslag med illustration av Per Åhlin

Ett hållbart arbetsliv handlar för många om möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Undersökningar visar att arbetsgivare har stor inverkan på hur föräldrar fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap. Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser.

Kontakt