Jämställdhetsstatistik i Skåne 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 80

Publikationstyp: Annan

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik
är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länsstyrelsen Skåne arbetar med de jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala förutsättningar och sprider kunskap om dem i länet. För att kunna göra det måste vi veta hur situationen ser ut här i Skåne.

Könsuppdelad statistik synliggör strukturer och villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till. Vi hoppas att denna publikation är användbar även i ditt arbete.

Kontakt