Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av strandängsfåglar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-043-8
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av resultat för västra Skåne och Vombsänkan 2012.

Denna rapport sammanfattar inventeringar av strandängsfåglar på havsstrandängar och inlandstrandängar i västra Skånes 2012.

Kontakt