Inventering av strandängsfåglar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-043-8

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av resultat för västra Skåne och Vombsänkan 2012.

Denna rapport sammanfattar inventeringar av strandängsfåglar på havsstrandängar och inlandstrandängar i västra Skånes 2012.

Kontakt