Invasiva arter i Skåne i urval

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
511-5636-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-042-1
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Ett växande hot mot ekosystem världen över är främmande, invasiva arter. Dessa arter tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har oftast förflyttats med människans hjälp. De flesta av dessa arter behöver vår hjälp för att överleva och ställer inte till några problem. Tvärtom odlas exempelvis potatis, majs, vete och många andra grödor långt ifrån de platser där de förekommer naturligt och de bidrar i allra högsta grad till lantbrukets ekonomi. Problemet är främmande arter som blir invasiva, d.v.s. som får fäste, förökar sig och sprider sig kraftfullt ut i landskapet eller vattnet. Invasiva arter anses idag vara ett av de största hoten mot inhemsk biologisk mångfald och de naturliga ekosystemen. Invasiva arter kan också vara ett stort hot mot jordbruk, skogsnäring, fiske och människors hälsa!

Kontakt