Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer: 801-13119-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-118-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Strategi

Framsida av metodstödet Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.

Vill du beställa den tryckta publikationen, skicka ett mail till frida.darj@lansstyrelsen.se

Kontakt