Innan det är för sent; åtgärdsprogram för hotade arter i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

2000 av våra växter, djur och svampar riskerar att försvinna från Sverige. Främsta orsaken till att så många arter är utrotningshotade idag är att deras livsmiljöer försvinner eller försämras. Vårt sätt att bruka jorden och skogen har blivit effektivare men ger samtidigt allt mindre livsutrymme åt växter och djur. Många arter är knutna till det kulturlandskap som människan format under århundraden och som idag är på väg att försvinna. Åtgärdsprogram för hotade arter och livsmiljöer är en storsatsning från Naturvårdsverket och länsstyrelserna som ska ge utrotningshotade arter i Sverige en bättre chans till överlevnad. I varje program föreslås åtgärder som gynnar en eller flera hotade arter. Av de drygt 200 åtgärdsprogram som tas fram berör nästan hälften skånska arter och livsmiljöer.


Kontakt