Information till dig som är båtägare

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

För att skydda vår miljö är det viktigt att du som fritidsbåtsanvändare följer gällande lagar och rekommendationer.

Den här broschyren vägleder dig till hur du värnar om miljön i både vattnet och på land.


Kontakt