INFORMATION OM KARTTJÄNSTEN”GRÖN INFRASTRUKTUR -PLANERING”

Om publikationen

Löpnummer:
2021:18
Diarienummer:
23864-2021-1
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-228-9
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Här beskrivs kort hur du kan använda karttjänsten ”Grön
infrastruktur – planering” och var du hittar mer information om skikten i karttjänsten.
Karttjänsten är ett regionalt planeringsunderlag som innehåller både regionala och nationella kartunderlag. Karttjänsten kan utgöra en grund för gränsöverskridande samarbete vid fysisk planering som berör grön infrastruktur.

Informationen riktar sig bland annat till kommunala
tjänstemän som arbetar med planering och markägare som vill få kännedom om och kunna ta hänsyn till grön infrastruktur i sin verksamhet. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som har verksamhet som är beroende av eller påverkar den gröna infrastrukturen.

Mer information om grön infrastruktur finns här på vår webbsida: Grön infrastruktur

Kontakt