Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hur beaktas barns intressen i fysisk planering?

Om publikationen

Löpnummer:
2002:39
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Barn och ungdomar är brukare av det fysiska rummet likt andra samhällsmedlemmar och har särskilda behov som bör beaktas i den kommunala planeringen.

Men barnperspektivet har ännu inte blivit en självklarhet i alla delar av planprocessen.

Hela samhället tjänar dock på ett barnperspektiv. Har barn det bra, får även övriga samhällsmedlemmar det bra!

Kontakt