Hur beaktas barns intressen i fysisk planering?

Om publikationen

Löpnummer: 2002:39

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 24

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Barn och ungdomar är brukare av det fysiska rummet likt andra samhällsmedlemmar och har särskilda behov som bör beaktas i den kommunala planeringen.

Men barnperspektivet har ännu inte blivit en självklarhet i alla delar av planprocessen.

Hela samhället tjänar dock på ett barnperspektiv. Har barn det bra, får även övriga samhällsmedlemmar det bra!

Kontakt