Har du råd att ligga lågt?

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 4

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Den enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom.

Det är bra att veta på förhand om fastigheten drabbats av problem vid översvämningar, ras, skred eller erosion, eller om fastigheten ligger i ett utsatt läge utifrån ett förändrat klimat.

Kontakt