Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

HANDLINGSPLAN FÖR SKÅNES FRILUFTSLIV 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2018:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-139-8
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
99
Publikationstyp:
Rapport
Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2021

Samtliga Länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik. Länsstyrelsen Skåne har valt att ta fram en handlingsplan för Skånes friluftsliv för att påbörja arbetet med att gemensamt förverkliga friluftslivspolitiken i länet. Friluftslivspolitiken ska stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden, där naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skogsbruk, landsbygdens utveckling, folkhälsa och utbildning och forskning är några exempel.

Kontakt