Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR

Om publikationen

Löpnummer:
2019:3
Diarienummer:
511-10132-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-142-8
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur tar upp 75 åtgärder som behövs för att bevara Skånes biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Handlingsplanen gäller under perioden 2019-2022

Kontakt