HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR

Om publikationen

Löpnummer: 2019:3

Diarienummer: 511-10132-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-142-8

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur tar upp 75 åtgärder som behövs för att bevara Skånes biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Handlingsplanen gäller under perioden 2019-2022

Kontakt