Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Häckande kustfågel på Hallands Väderö 1937-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:6
Diarienummer:
502-3194-2013
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-41-3
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redogör för de förändringar som skett bland häckande kustfågel på Hallands Väderö mellan åren 1937 och 2013.

Antalet häckande arter har under perioden ökat från 11 till 19. Inga arter har försvunnit. Tordmule, sillgrissla (båda nyinvandrade) och tobisgrissla har ökat under perioden.

De antalsmässigt dominerande arterna ejder, gråtrut och havstrut ökade först men har på senare år minskat – för gråtrut och ejder med en anmärkningsvärd hög hastighet.

Kontakt