Grön infrastruktur - nulägesrapport 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:11
Diarienummer:
511- 13173-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-190-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
248
Publikationstyp:
Rapport
Nulägesrapport 2020 -  Grön infrastruktur

I nulägesbeskrivningen av Skånes gröna infrastruktur har Länsstyrelsen samlat mycket av den kunskap som finns om naturens variationsrikedom på land och i vattnet. Med denna kunskap kan vi gemensamt bli bättre på att bruka och vårda de landskap, miljöer och den artmångfald som vi har att lämna över till kommande generationer. Detta för att vi och våra efterträdare ska kunna få ett hållbart samhälle som fortsatt kan bygga på de tjänster från naturen som vi i många fall tar för givna.

Nulägesbeskrivningen kan användas av kommuner och markägare samt länsstyrelsens tjänstepersoner och andra statliga och regionala aktörer.

Vid behov av mer högupplöst version kontakta Gudrun Berlin

Kontakt