Grodboken - grodor ur ett skånskt perspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-29-1
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
99
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Grodor, paddor och salamandrar har i alla tider fascinerat människan, både i saga, dikt och verklighet. Deras ofta vackra utseenden och spektakulära läten gör detta lätt att förstå. Groddjur är en av de mest hotade artgrupperna i världen, mycket beroende på att de lever både på land och i vattnet. I Sverige finns idag 13 arter groddjur - åtta grodor, tre paddor och två salamandrar. På grund av intensiv exploatering har groddjuren varit hårt trängda under långa tider. Av de 13 svenska arterna finns 12 stycken i Skåne varför vi som bor och verkar här har ett särskilt ansvar för dessa djur. Länsstyrelsen vill med denna bok informera om groddjuren i Skåne och deras livsmiljöer. Boken kan även användas som en kunskapskälla eftersom samtliga arter beskrivs. Dessutom finns platser beskrivna där man på ett enkelt sätt kan få se och höra groddjur.

Säljs i våra naturum (Kullaberg, Söderåsen och Stenshuvud), pris 25 kr.

Kontakt