Giftfri miljö i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
501-5649-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-077-3
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

I denna kunskapssammanställning sammanfattas befintliga rapporter och data från Länsstyrelsen i Skåne som beskriver miljösituationen för ett antal giftiga ämnen, vilka är angelägna att uppmärksamma ur ett skånskt perspektiv.

Information och data från den nationella miljöövervakningen som har anknytning till Skåne har inkluderats för att ge en bättre helhetsbild.

Det som framgår tydligt av materialet som ligger till grund för denna rapport är att vi har en bra bit kvar innan målet Giftfri miljö är uppnått, men också att åtgärder har effekt.

Kontakt