Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
511-16102-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Syftet med denna genomförandeplan är att tydliggöra förutsättningarna och lägga upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med skydd av tätortsnära natur i Skåne.

Kontakt