Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 511-16102-2017

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 22

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Syftet med denna genomförandeplan är att tydliggöra förutsättningarna och lägga upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med skydd av tätortsnära natur i Skåne.

Kontakt