Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genetisk ursprungsanalys av mal från Helge å, Norra Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
SLU ID: SLU.aqua.2019.5.4-357
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport
Insamlingslokaler för analyserade malar 

I detta PM presenteras resultat från en genetisk ursprungsanalys för 40 malar provfiskade i området kring Skeingesjön och Osbysjön under perioden 2013‐2019.

Samtliga resultat visar på att den mal från Helge å som förekommer i området kring Skeingesjön och Osbysjön har sitt genetiska ursprung från Möckeln. Inga tecken på genetiskt material från de övriga ursprungliga bestånden i Emån eller Båven observerades (vilket exempelvis hade förväntats om mal från blandbeståndet i Nedre Helge å har flyttats uppströms).


Studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne


Kontakt