Genetisk ursprungsanalys av mal från Helge å, Norra Skåne

Om publikationen

Löpnummer: SLU ID: SLU.aqua.2019.5.4-357

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 7

Publikationstyp: Rapport

Insamlingslokaler för analyserade malar 

I detta PM presenteras resultat från en genetisk ursprungsanalys för 40 malar provfiskade i området kring Skeingesjön och Osbysjön under perioden 2013‐2019.

Samtliga resultat visar på att den mal från Helge å som förekommer i området kring Skeingesjön och Osbysjön har sitt genetiska ursprung från Möckeln. Inga tecken på genetiskt material från de övriga ursprungliga bestånden i Emån eller Båven observerades (vilket exempelvis hade förväntats om mal från blandbeståndet i Nedre Helge å har flyttats uppströms).


Studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne


Kontakt