Fridlysta växter och djur i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85587-64-3

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Skåne har en omfattande flora och fauna. Ett antal av dessa arter är hotade och fridlysta. I denna rapport finns en sammanställning av de växter och djur som är fridlysta i Skåne län. Lotta Tornler har utfört arbetet som en del av en praktikkurs (15 hp) i praktisk naturvårdsbiologi vid Mittuniversitetet i Östersund. Handledare var Helena Persson på Länsstyrelsen i Skåne län.

Kontakt