Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Från Sandhammaren till Kullaberg - naturvårdsprogram för Skåne, delen gamla M-län (Malmöhus)

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
210
Publikationstyp:
Rapport

Naturvårdsprogrammet har sammanställts med utgångspunkt från Naturvårdsplanen 1975, Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 1992, de regionala grus-inventeringarna, ängs- och hagmarksinventeringen 1988-93, våtmarksinventeringen 1990, fauna- och florainventeringar under 1980-talet, kommunala naturvårdsplaner eller underlag till sådana och översiktliga skogsinventeringar. Till detta kommer ett forskningsrapporter, examensarbeten, småpublikationer och litteraturuppgifter. Genom intervjuer med specialister och enskilda har mycket ny information kunnat erhållas. Sammanställningsarbetet startade med avgränsning och värdering av de områden som bedömdes ha sådana kvaliteter att de skulle komma att ingå i länets Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Det huvudsakliga sammanställningsarbetet utfördes under 1992.

Kontakt