Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader

Om publikationen

Löpnummer:
2018:23
Diarienummer:
400-31104-2018, 1200-001
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-128-2
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Energieffektivare byggnader bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och därmed också minskad klimatpåverkan. Det finns möjligheter att spara upp till 30 % av energianvändningen i de skånska kommunala fastigheterna om lönsamma åtgärder genomförs, men av olika skäl uteblir denna besparing.

Rapportens målsättning är att synliggöra den stora potential av energieffektivisering som finns i länets kommunala fastigheter och utgöra ett underlag till kommunspecifika handlingsplaner för en energieffektiv fastighetsförvaltning. Rapporten innehåller resultat från intervjuer, uppskattning av energibesparingspotential och fastighetsspecifika nyckeltalsanalyser samt förslag till finansiering. Den innehåller även resonemang kring resurser och kompetenser, nyttjande av verktyg och utbyte till ny teknik.

Kontakt