Fossilbränslefria kommuner: En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

Tio skånska kommuner arbetar tillsammans för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Kommunerna arbetar nu målmedvetet i två treåriga projekt: fossilbränslefria kommuner i norra Skåne respektive fossilbränslefria kommuner i södra Skåne.

Den första delen i projektet kallas för kommunutmaningen och är en årlig inventering och sammanställning av kommunernas användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning. Det första årets inventering, vars resultat du har framför dig, ger kommunerna en baslinje att utgå från och jämföra med.

Kontakt