Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fossilbränslefria kommuner 2020 - Tillsammans agerar vi

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-192-3
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
"Tillsammans agerar vi - 18 kommuners arbete för ett fossilbränslefritt Skåne". Foto: Äng med blommor

Detta är en årlig inventering och sammanställning av 18 skånska kommuners energianvändning. Statistiken är uppdelad i fossilt respektive fossilfritt bränsle.

Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” och de av Energimyndigheten finansierade projekten ”Inspirationsnätverk 2.0 för fossilbränslefria kommuner” samt ”Fossilbränslefria uppstartskommuner”.

Kontakt