Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fossilbränslefria kommuner - Så gjorde vi

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

När kommunerna startade projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefritt drivmedel.

Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det. Den förnybara andelen av uppvärmningen har exempelvis ökat från 76 till 90 procent och andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 till 61 procent.

På tre år har de tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter.

- Eslövs och Tomelilla kommun har tredubblat sin förnybara drivmedelansvändning och Eslöv har även halverat sina flygresor och körda sträckor med privat bil i tjänsten.

- Lund, Kristianstad, Båstad och Trelleborg har halverat sina utsläpp, mycket tack vare en övergång till förnybar biogas både som drivmedel och uppvärmning.

I rapporten ”Fossilbränslefria kommuner – Så gjorde vi” lyfter vi fram många lyckade resultat och åtgärderna som ligger bakom.

I rapporten kan du se vilka kommuner som flyger mest till Stockholm, använder mest egen bil i tjänsten, eller köper in minst andel fossilbränslefritt drivmedel.

Projekt: Fossilbränslefria kommuner

Under 2016-2018 arbetar tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Vid projektets slut har de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt uppnått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • 61% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Arbetet är uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leds av Klimatsamverkan Skåne Länk till annan webbplats.. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Länsstyrelsen och Kommunförbundet projektleder tillsammans och projekten medfinansieras bl.a. av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Mer om projektet Fossilbränslefria kommuner på våra sidor om Klimat och energi

Samlat material från projektet på Kommunförbundet Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt