Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förutsättningar för en trygg elförsörjning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
31142–2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Slutredovisning av regeringsuppdraget om Trygg elförsörjning. Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet). Länk till annan webbplats.

Tillgång till el är en förutsättning för hållbar tillväxt för våra län, inte minst för omställningen till fossilfritt inom transporter och industrin som är nödvändigt för att nå klimatmålen. Genom att lära oss mer och samarbeta kan vi förstå vilka drivkrafter som behövs idag och imorgon för elsystemet. Elsystemets olika led – produktion, överföring och användning – blir alltmer sammanflätade och utvecklingen går snabbt både vad gäller teknik och marknadslösningar, inte minst genom digitaliseringen. Utredningar och lagregleringar presenteras löpande, vilket gör varje försök till sammanfattande överblick snabbt inaktuell och manar till ödmjukhet.

Uppdraget, att belysa dagens och framtidens situation för elförsörjningen regionalt, gick till fyra länsstyrelser – Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Situationen ser delvis olika ut i våra fyra län, men gemensamma drag i finns och belyses i denna gemensamma rapport som tas fram utöver våra länsvisa redogörelser. Vi vill genom denna sammanlagda bild tillföra ökad tydlighet men också betona fördelar med samarbete storregionalt och nationellt.

Kontakt