Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2015:32
Diarienummer:
851- 24376-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-020-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige

Hälsoinformation som är tillgänglig och anpassad till individens behov är en viktig förutsättning för rätten till hälsa. Hälsokommunikation har inom projekt MILSA lyfts fram som en viktig del av det större arbetet för en bättre behovsanpassad och hälsofrämjande etablering av nyanlända.
Denna förstudie har tagits fram som en del i projektet MILSA- stödplattform för migration och hälsa i syfte att kartlägga de hälsokommunikativa insatser som finns i Sverige, samla erfarenheter från dessa samt inventera behov av gemensamma utvecklingsinsatser. Resultaten från förstudien och rekommendationerna som presenteras utifrån den planeras användas i ett fortsatt utvecklings- och samverkansarbete i att utveckla hälsokommunikation inom ramen för etableringen.

Kontakt