Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flood analysis Lussebäcken, Helsingborg

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-183-1
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har DHI Sverige genomfört en studie av översvämningsrisker längs Lussebäcken i Helsingborgs kommun. Studien syftar till att utvärdera effekter på översvämningsutbredning vid införande av vattenvårdande åtgärder såväl som vid
en ökad urbanisering. Flertalet scenarion har simulerats med en hydrologisk och hydraulisk modell av Lussebäcken etablerade i Mike FLOOD.

Inom Lussebäckens delavrinningsområde har flertalet vattenvårdande åtgärder i form av dammar, våtmarker och två-stegsdiken genomförts för att skapa högre basflöde och lägre flödestoppar. Effekterna ska återskapa de förhållanden som förekom innan utdikningarna
genomfördes i stor skala i södra Sverige.

Förutom att åtgärderna har stora positiva effekter på ekologi, biologisk mångfald och minskat näringsläckage är det av intresse att utvärdera effekten vid höga flöden.

Kontakt