Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fler vill bli fossilbränslefria! - Jämförelse av sju skånska kommuners fossilbränsleanvändning år 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-161-9
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Det här är en delrapport över fossil energianvändning inom projektet Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner i 100 % fossilbränslefritt Skåne

Syftet med statistiksammanställningen är att kunna jämföra kommunernas nuläge på ett enkelt och gemensamt sätt.


100% fossilbränslefritt Skåne gäller fossilbränslefri energianvändning inom el, uppvärmning och transporter. Detta är utgångspunkten för hur vi mäter och jämför kommunernas statistik. De kommunala organisationernas elanvändning, uppvärmning och drivmedelsanvändning rapporteras in från de deltagande kommunerna och sammanställs av länsstyrelsen på årsbasis.

Kontakt