Fiskundersökning Håstadmölla 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 23

Rapporten redovisar resultatet från fiskundersökning vid Håstadmölla för 2018 och en jämförelse med tidigare år.

Framsida Fiskundersökning Håstad mölla 2018

Kontakt