Fiskundersökning Håstadmölla 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 23

Rapporten redovisar resultaten från fiskundersökning vid Håstadmölla för 2017 och en jämförelse med tidigare år.

Rapporten redovisar resultatet från fiskundersökning vid Håstadmölla för 2017 och en jämförelse med tidigare år.

Kontakt