Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
801-32375-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-078-0
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Strategi
Ett jämställt Skåne

Syftet med Ett jämställt Skåne är att anpassa och konkretisera de nationella jämställdhetspolitiska
målen utifrån skånska förutsättningar.
Strategin bidrar på så sätt till att uppfylla de
nationella målen samt till uppfyllandet av målsättningarna i Agenda 2030. En ambition är också
att fördjupa samverkan mellan centrala aktörer
och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen.
Dessutom är syftet att förbättra förutsättningarna
för uppföljning och utvärdering av
jämställdhetspolitiken i Skåne.

Kontakt