Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:06

Diarienummer: 5518-2017

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-078-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsstrategin för Skåne, Ett jämställt Skåne, regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i jämställdhetsarbetet.

Ett jämställt Skåne
utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet.

Kontakt