Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ensamkommande barn och unga som försvinner. Samverkansplan för Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Ensamkommande barn och unga som försvinner

I framtagandet av denna samverkansplan har mycket av fokus legat på att identifiera de moment som innebär ökad risk för försvinnanden och att stärka skyddet för barnet i dessa skeden av processen.

Samverkansplanen erbjuder konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för länets aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter. Målet är att såväl myndigheter som kommuner ska arbeta utifrån dessa rutiner. Samtliga aktörer bör också se över sina egna arbetssätt och rutiner för att försäkra sig om att de är i enlighet med denna samverkansplan.

Kontakt