Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

En plastfri miljö- plastprogram för Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2019:19
Diarienummer:
501-1194-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-158-9
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Plastplan

Inom ramen för nätverket Tänk om plast var en av projektets planerade aktiviteter att ta fram ett dokument om att minska mängden plast i den skånska naturen. Detta dokument heter En plastfri miljö – plastprogram för Skåne och innehåller ett övergripande kunskaps-underlag om plast i naturen och dess påverkan, lag-stiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna har tagits fram gemensamt av nätverkets projektgrupp och i samband med en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. Förslagen på åtgärder är indelade i tre kategorier: ingen nedskräpning, bättre avfallshantering och återvinningsmöjligheter samt bättre upphandling/inköp.

Allt som pågår i länet för att begränsa mängden plast i naturen är inte möjligt att redogöra för. Plastprogrammet ingick som en av flera planerade aktiviteter inom projektet Tänk om Plast, och ska ses som en sammanfattning av dagsläget. Programmet inspirerar förhoppningsvis till fortsatt engagemang och arbete!

Kontakt