Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekosystemtjänster och planprocessen

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
501-32551-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-131-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

En ekosystemtjänstguide för länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Skåne har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt vad länsstyrelserna behöver veta för att komma igång med ett systematiskt arbete för att få in ekosystemtjänsterna i planprocessen.

Guiden är tänkt som en vägvisare för länen och ger förslag till hur arbetet kan struktureras och var det går att finna mer information om planprocessen och ekosystemtjänsterna.

Kontakt