Ekosystemtjänster och planprocessen

Om publikationen

Löpnummer: 2018:26

Diarienummer: 501-32551-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-131-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

En ekosystemtjänstguide för länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Skåne har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt vad länsstyrelserna behöver veta för att komma igång med ett systematiskt arbete för att få in ekosystemtjänsterna i planprocessen.

Guiden är tänkt som en vägvisare för länen och ger förslag till hur arbetet kan struktureras och var det går att finna mer information om planprocessen och ekosystemtjänsterna.

Kontakt