Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Effekter av restaureringsåtgärder utförda 2013/2014 i Fyleån och Klingavälsån

Om publikationen

Löpnummer:
2016:39
Diarienummer:
537-35837-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-071-1
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Mikael Svensson och Marie Eriksson

UC4LIFE-projektet är ett EU-projekt som har pågått mellan 2012 och 2016 och har till syfte att ”genom åtgärder för den tjockskaliga målarmusslan ge friskare åar”.

I Skåne har två projektområden ingått, Klingavälsån och Fyleån, tillhörande Kävlingeåns respektive Nybroåns vattensystem. Delar av dessa två åar har grävts om och fått nya ringlande lopp, vandringsvägar har öppnats upp och livsmiljöerna för fisk och andra organismer har förbättrats och blivit mer varierade.

Detta är en slutrapportering av den övervakning och uppföljning (E2. Monitoring, CAB Skåne) som har genomförts före och efter åtgärderna i respektive å.

Syftet är att utvärdera den effekt restaureringsåtgärderna har haft på hydromorfologi, vattenkemi och biologi i Fyleån och Klingavälsån.

Kontakt