Djur- och växtskyddsområden i Skåne

Om publikationen

Löpnummer: 2012:20

Diarienummer: 511-25777-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-89-2

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

2012 fanns i Skåne 20 djurskyddsområden i elva av länets kommuner. Inom ramen för ett djur- och växtskyddsområde kan bestämmelser om tillträdes- och/eller jakförbud, under hela eller delar av året, utfärdas. Det vanligaste syftet med ett djurskyddsområde är att skydda stör-ningskänsliga fåglar under den kritiska häckningsperioden. I Skåne finns dock även djurskyddsområden bildade för att skydda huggorm, Immeln-öring och kronhjort.

Kontakt