Chytridsjukdomar - ett globalt hot mot groddjur

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Information från det nordiska nätverket för åtgärder mot
chytridsjukdomar

Kontakt