Chytridsjukdomar - ett globalt hot mot groddjur

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Information från det nordiska nätverket för åtgärder mot
chytridsjukdomar

Kontakt