Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Fyleån och Klingavälsån 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2016:35
Diarienummer:
502-24871-13, 1281, 1265, 1270
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-067-4
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Cecilia Holmström

Delrapport: UC4LIFE - ”E2. Monitoring”- bottenfauna
Rapporten redovisar resultat från den bottenfaunaundersökning som genomfördes i Fyleån och Klingavälsån i oktober/november 2012 respektive 2013.

Syftet är att ge en bild av bottenfaunasamhället året före det att restaureringsåtgärder genomförs. Fyleån återmeandrades sommaren 2013 och Klingavälsån hösten 2014.

Resultaten har utvärderats och även jämförts med tidigare bottenfaunaundersökningar i
dessa åar, genomförda i andra sammanhang.

Rapporten är en delrapportering inom UC4LIFE-projektets uppföljningsdel (E2. Monitoring).

Kontakt