Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016: 24
Diarienummer:
400-18611-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-056-8
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Erfarenheter från Länsstyrelsens kommunbesök

I årets bostadsmarknadsanalys har Länsstyrelsen valt att ge utrymme för de iakttagelser som gjorts under vårens kommunbesök. Vid kommunbesöken har samtal förts kring bostadsförsörjning; hur kommunerna arbetar och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Kommunerna ser att bostadsbristen i länet begränsar både individ och samhälle.

Detta har i många kommuner lett till ett förändrat arbetssätt och en förvaltningsövergripande organisering av arbetet.

Under kommunbesöken har det vid flera tillfällen kommenterats att bostadsbristen inte är ny men att lagen om anvisning av vissa nyanlända för bosättning har pressat situationen så till den grad att kommunerna nu måste agera.

Bostadsmarknaden och dess förutsättningar förändras kontinuerligt. Skåne kan räkna med en fortsatt befolkningstillväxt bland annat genom inflyttning av utlandsfödda och bland dem många barn.

Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av bostadsmarknaden i Skåne men också att beskriva de situationer kommunerna befinner sig i och hur de hanterar arbetet med
bostadsförsörjning.

I rapporten redovisas också 2015 års bostadsbyggande och dess andel av beräknat bostadsbehov.

Kontakt