Biologisk mångfald - hot och möjligheter, lärarhandledning till filmen Hotade arter i skånsk natur

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport

I det skånska landskapet finns en rik biologisk mångfald med växter, djur och svampar och deras olika livsmiljöer. Nästan 10 % av arterna blir alltmer sällsynta. På sikt kan det betyda att de försvinner. I Sveriges riksdags miljömål "Ett rikt växt- och djurliv" riktar man in sig på bevarandet av just denna mångfald. I denna lärarhandledning ligger fokus på bevarandet av arter och miljöer i Skåne. Den riktar sig till alla stadier i grundskola och gymnasium. Lärarhandledningen är ett komplement till filmen "Hotade arter i skånsk natur". Filmen kan beställas från Länsstyrelsen Skåne/Naturskyddsenheten.

Kontakt