Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bevattningsriktlinjer och ökat intresse för vattenlagring – hydrologiska analyser för Rönne å och Kävlingeåns avrinningsområden

Om publikationen

Löpnummer:
2020:27
Diarienummer:
535-30227-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-206-7
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Detta projekt ämnar till att utreda och diskutera hur bevattningsriktlinjer, bevattningsuttag och vattenmagasinering kan påverka vattenbalanserna i Rönne å samt Kävlingeåns avrinningsområden, och i synnerhet hur Ringsjön och Vombsjön kan påverkas.

Flödesdata och metereologiska data från S-HYPE, våtmarksregistret m.m. har använts för att ta fram beräkningar kring de nuvarande bevattningsriktlinjernas effekt på bevattningsmöjligheten i avrinningsområdena, hydrologisk påverkan från befintliga anlagda våtmarker, samt effekter av bevattningsuttag och utökad vattenmagasinering i bevattningsdammar genom hypotetiska scenarion.

Kontakt