Att söka tillstånd - Prövning av miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-162-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Annan

Vägledning till att söka tillstånd enligt miljöbalken.

Publikationen ger en vägledning till prövning av miljöfarlig verksamhet.

Kontakt