Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Att söka tillstånd - Prövning av miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2019:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-162-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Annan

Vägledning till att söka tillstånd enligt miljöbalken.

Publikationen ger en vägledning till prövning av miljöfarlig verksamhet.

Kontakt