Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 801-34855-17

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Skåne redovisar här arbetet med det regionala uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (S2017/07420/JÄM (delvis)). Redovisningens upplägg utgår från de fem deluppdrag som uppdraget omfattar. Flera av de genomförda insatserna hänger samman och kan redovisas under mer än ett deluppdrag. Vi har här valt att placera dem utifrån insatsens huvudfokus.

Kontakt