Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
801-34855-17
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Skåne redovisar här arbetet med det regionala uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (S2017/07420/JÄM (delvis)). Redovisningens upplägg utgår från de fem deluppdrag som uppdraget omfattar. Flera av de genomförda insatserna hänger samman och kan redovisas under mer än ett deluppdrag. Vi har här valt att placera dem utifrån insatsens huvudfokus.

Kontakt