Assessment of underwater vegetation to reduce coastal erosion

Om publikationen

Löpnummer:
2020:07
Diarienummer:
424-16335-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-186-2
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Framsida publikation Assessment of underwater vegetation to reduce coastal erosion

Kusterosion är ett växande problem som förutses bli värre med klimatförändringar och tillhörande havsnivåökning och extrema väderhändelser. Länsstyrelsen Skåne är partner i ett Interreg projekt, ”Building with Nature” (BwN) som pågått sedan 2016. Projektets syfte är att med hjälp av naturliga skydd göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Projektet genomförs i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Länsstyrelsen i Skåne är projektpartner i Sverige.

Kontakt