Är fastigheten ovårdad?

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Informationsfolder om fastighetsägarens ansvar vid ovårdade fastigheter.

Kontakt