Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Användarguide till karttjänsten vatten och klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2017:02
Diarienummer:
424-1944-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-074-2
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Ett regionalt planeringsunderlag
Karttjänsten Vatten och klimat är ett regionalt planeringsunderlag som innehåller både regionala och nationella kartunderlag.
Syftet med denna användarguide är att visa framtagna kartlager
kopplat till vatten och klimat samt öka förståelsen för hur kartlagren kan användas och tolkas. Karttjänsten Vatten och klimat kan utgöra en grund för gränsöverskridande samarbete vid fysisk planering som berör vattenfrågor.
Användarguiden riktar sig främst till kommunala tjänstemän som
arbetar med översiktsplanering och strategisk planering kopplad till VA samt hydrologisk och biologisk återställning. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som arbetar med att restaurera vattenmiljöer.

Kontakt