Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Analysis of areas suitable for eelgrassestablishment/remediation.

Om publikationen

Löpnummer:
2020:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-193-0
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapport

Kusterosion är ett växande problem som förutses bli värre med klimatförändringar och tillhörande havsnivåökning och extrema väderhändelser. Länsstyrelsen Skåne är partner i ett Interreg projekt, ”Building with Nature” (BwN) som pågått sedan 2016. Projektets syfte är att med hjälp av naturliga skydd göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Projektet genomförs i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Länsstyrelsen Skåne är projektpartner i Sverige.

Denna rapport syftar till att öka kunskapen kring förutsättningarna för ålgräsängar längs den skånska kusten. Rapporten redovisar och rangordnar olika lokalers lämplighet för restaurering eller återetablering av ålgräs

Kontakt