Aktiv involvering och funktionshinderråd i Skåne – en kartläggning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
821-22109-19
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Funka undersökt hur Skånes kommuner och Region Skåne arbetar med aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning i kommunala och regionala beslutsprocesser. Uppdraget har haft ett särskilt fokus på förekomsten av så kallade funktionshinderråd: Hur är de uppbyggda och i vilken grad möter de funktionshinderrörelsens behov samt nationella och internationella krav? För att undersöka dessa och andra frågor har Funka genomfört skrivbordsefterforskningar, enkätundersökningar och fallstudier med djuplodande analyser i tre utvalda kommuner.

Kontakt